Od 25 maja 2018  obowiązują unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania – tzw. RODO w związku z czym bardzo prosimy o zapoznanie z istotnymi informacjami dotyczącymi tej kwestii w związku z prowadzeniem przez nas strony www.pracowniakolder.pl

Administrator danych osobowych – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest –  Pracownia Kołder Halina Rostkowska ul. Kawęczyńska 4 lok. 25 A 03 – 772 Warszawa.

Z administratorem danych można skontaktować się:

– telefonicznie pod numerem – 22 618 53 88 ,

– mailowo – pracownia@pracowniakolder.pl,

– pisemnie – Pracownia Kołder Halina Rostkowska ul. Kawęczyńska 4 lok. 25 A 03 – 772 Warszawa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Cele przetwarzania danych – Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

– zawarcia i wykonania umowy na usługi,

– umożliwienia kontaktu z naszej strony wynikającego z Państwa zapytania w formularzu kontaktowym na stronie www.pracowniakolder.pl, mailowo lub podczas rozmowy telefonicznej.

Jakie dane przetwarzamy – W związku ze świadczeniem przez nas usług przetwarzamy następujące dane:

– imię i nazwisko

– adres

– adres mailowy

– telefon kontaktowy

Przekazywanie danych – podmioty z którymi współpracujemy pośrednio lub bezpośrednio w związku z usługami świadczonymi

  • w tym w zakresie umożliwienia dokonywania płatności, które są dokonywane za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców,
  • podmioty współpracujące dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również udoskonalania strony, świadczenia usług lub wykonania umów zawartych za pośrednictwem strony, w tym dostawcy usług technicznych (tacy jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane, podmioty oferujące usługi związane z prowadzeniem działań promocyjnych przez Internet);
  • podmioty świadczące na rzecz Pracowni Kołder czynności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Przysługujące Pani/Panu prawa – Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

Ma Pani/Pan do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych – Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania a więc do momentu zakończenia współpracy z naszą firmą.

Prawo sprzeciwu i dobrowolność – Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy na świadczenie przez naszą firmę usług czy zaprezentowania oferty.

Pliki cookies – witryna www.pracowniakolder.pl  używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania m.in. do monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o KONTAKT

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies